SUNČANA ELEKTRANA DESOL

Lokacija: Slatina, Virovitičko-podravska županija, Hrvatska

Priključna snaga: 9,9 MW

Instalirana snaga: 11,748 MWp

Broj fotonaponskih modula: 21.360 

Broj pretvarača/invertera: 44 kom - 250 kW

Godišnja proizvodnja: 11.760.000 kWh

Sunčana elektrana DESOL