Izrada EOTRP-a i EMP-a

Tvrtka DEGAL TEHNIKA na popisu je pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborat mogućnosti priključenja (EMP). 
Obratite se s povjerenjem našim inženjerima!

Što je EOTRP? 
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja - EOTRP  je složena analiza mreže, koja uvažava postojeće i planirano stanje mreže, kao i postojeće i planirane korisnike mreže (kupce i proizvođače) te analizira mrežu u svim ekstremnim stanjima relativnog odnosa proizvodnje i potrošnje. Rezultat EOTRP-a je optimalno tehničko rješenje priključenja i preliminarna procjena pripadajućih troškova.

Koja je zakonska osnova izrade EOTRP-a? 
Obveza izrade EOTRP-a za priključke za koje je potrebno stvaranje uvjeta u niskonaponskoj (NN) ili srednjenaponskoj (SN) mreži za priključenje kupca ili proizvođača propisana je Uredbom izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu  (NN 7/18).     

Što je EMP
EMP je analiza mogućnosti priključenja te moguće izvedbe priključka na elektroenergetsku prijenosnu mrežu, bez analize stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.